Doprava nemocných k ošetření a vyšetření do/z pražských i mimopražských zdravotnických zařízení.
Transporty jsou prováděny v rámci smluv se zdravotními pojišťovnami.
Nemáte-li příkaz k zdravotnímu transportu od svého lékaře, zajistíme transport dle ceníku.

ZPĚT