Zajišťujeme sekundární transporty pacientů po celém území ČR včetně mezinárodních repatriací. Transporty jsou prováděny plně vybavenými, klimatizovanými sanitními vozy vybavenými zdravotnickou technikou dle platných předpisů. Provádíme transporty v režimu RZP / RLP, v doprovodu kvalifikovaných zdravotníků (zdravotnický záchranář / sestra s ARIP) kteří zajišťují klientům kontinuitu odborné péče během přepravy mezi zdravotnickými zařízeními.

ZPĚT